Отечество

Книга

Единое Отечество - Един Отец.
Отец Абсолют
03.07.2020